13 - sohar ka rothna, mahbob ki berukhi 12 - sohar ka rothna, mahbob ki berukhi 3 - sohar ka rothna, mahbob ki berukhi 2 - sohar ka rothna, mahbob ki berukhi 14 - sas baho ka jhagra,mahbob ka rothna 13 - sas baho ka jhagra,mahbob ka rothna 4 - sas baho ka jhagra,mahbob ka rothna 3 - sas baho ka jhagra,mahbob ka rothna 271 - shohar ko qabo karna,kale ilm ki kat 270 - shohar ko qabo karna,kale ilm ki kat 269 - shohar ko qabo karna,kale ilm ki kat 268 - shohar ko qabo karna,kale ilm ki kat 251 - Rishtoon ki Bandish,Khawand ko Tabiya Karna 250 - Rishtoon ki Bandish,Khawand ko Tabiya Karna 249 - Rishtoon ki Bandish,Khawand ko Tabiya Karna 248 - Rishtoon ki Bandish,Khawand ko Tabiya Karna 71 - gharelo jhagry,mahbob ko tabe karna 70 - gharelo jhagry,mahbob ko tabe karna 69 - gharelo jhagry,mahbob ko tabe karna 68 - gharelo jhagry,mahbob ko tabe karna 43 - sas for kala jadu,manpsand shadi,karobari bandish 42 - sas for kala jadu,manpsand shadi,karobari bandish 41 - sas for kala jadu,manpsand shadi,karobari bandish 40 - sas for kala jadu,manpsand shadi,karobari bandish 228 - ..,,talaq ka msla 227 - ..,,talaq ka msla 226 - ..,,talaq ka msla

« < 2 3 4  5  6 7 8 > »